AGF Food Logistics, a.s.

Jsme přepravní společnost, která se specializuje na přepravu a rozvoz čerstvého zboží v chlazeném i mraženém režimu. K tomu využíváme flotilu vozidel, která je tvořena vlastními i externími vozidly. Vozidla jsou schválená pro převoz potravin živočišného původu v řízeném teplotním režimu, který je sledován teplotními čidly umístěných ve vozidlech. Část vozidel je vybavena systémem pro přepravu masa ve visu.

Pro potřeby efektivní logistiky společnost AGF Food Logistics využívá vlastní distribuční systém, který výrazně šetří náklady, optimalizuje přepravní trasy a zkracuje dobu přepravy zboží na minimum.

  • Efektivně sdružujeme zboží od více dodavatelů a následně zavážíme ke konečnému zákazníkovi za přiměřené náklady.
  • Zavážíme jak velké řetězce, tak i drobné zákazníky se specializací na tuzemský trh.
  • K optimální distribuci k našim zákazníkům, kterých denně zavážíme více jak 2 500, nám slouží 8 distribučních center, která jsou strategicky rozmístěna po celé České republice.

Jsme certifikovaný dopravce podle normy IFS Logistics.

Společnost je řízena z centrály v Kostelci na Vysočině a zaměstnává celkem 220 zaměstnanců.
Společnost AGF Food Logistics, a.s. se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6764.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat